پژوهشكده تاريخ اسلام، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام- اسامی داوران در سال 1401
اسامی داوران درسال ۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/31 | 
دکتر حسین آبادیان استاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
دکتر یعقوب آژند استاد دانشگاه تهران
 دکتر هاشم آقاجری استادیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی آقا نوری دانشگاه ادیان و مذاهب
دکتر محمدرضا ابوئی مهریزی استادیار دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت (ع)
دکتر فهیمه ابراهیمی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر نزهت احمدی دانشیار دانشگاه اصفهان
دکتر فاطمه احمدوند استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
دکتر مهران اسماعیلی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر علیرضا اشتری تفرشی استادیار دانشگاه حکیم سبزواری
دکتر صابر اداک استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی شهرری
دکتر خاویر ارناندث استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر محمدعلی اکبری استاد دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمدتقی امامی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر حبیب الله بابایی استادیار بنیاد دایرالمعارف اسلامی
دکتر طاهر بابایی استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
دکتر احمد بادکوبه هزاوه دانشیار دانشگاه تهران
دکتر محمدرضا بارانی استادیار دانشگاه الزهراء(س)
دکتر حسن باستانی راد استادیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر شهلا بختیاری دانشیار دانشگاه الزهراء(س)
دکتر ولی‌الله برزگر کلیشمی استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
دکتر صفورا برومند استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر عباس برومند اعلم دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی بیات دانشیار دانشگاه تهران
دکتر محسن بهشتی سرشت دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
دکتر محسن بهرام­نژاد دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
دکتر امید بهرامی نیا هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور
دکتر فریبا پات استادیار دانشگاه الزهراء(س)
دکتر معصومعلی پنجه استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر نصرالله پورمحمدی املشی
دکتر قدریه تاج بخش
دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)
دکتر فاطمه جعفرنیا استادیار دانشگاه پیام نور
حجت‌الاسلام رسول جعفریان استاد دانشگاه تهران
حجت‌الله جودکی پژوهشگر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
دکتر زهرا حاتمی استادیار دانشگاه تهران
دکتر اسماعیل حسن‌زاده دانشیار دانشگاه الزهرا ء(س)
دکتر عطاءالله حسنی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حسن حضرتی دانشیار دانشگاه تهران
دکتر سید مهدی حسینی تقی اباد دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی
دکتر محسن حیدرنیا استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر  ناصر خاوری دکتری تاریخ اسلام
دکتر هوشنگ خسرو بیگی دانشیار دانشگاه پیام نور
دکتر حسین خسروی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خمین
دکتر احمدرضا خضری استاد دانشگاه تهران
دکتر مجتبی خلیفه استادیار دانشگاه بیرجند
دکتر ابوالفضل خوش‌منش دانشیار دانشگاه تهران
دکتر منصور داداش نژاد دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دکتر مرتضی دانشیار استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر نیره دلیر استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر زهره دهقانپور استادیار دانشگاه میبد
دکتر نگار ذیلابی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حسن رازنهان دانشیار دانشگاه خوارزمی
دکتر منیژه ربیعی استادیار بنیاد دایر المعارف اسلامی
دکتر داریوش رحمانیان دانشیار دانشگاه تهران
دکتر داوود رنجبران دانشیار دانشگاه هنر
دکتر محسن روستایی دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی (PhD) سندپژوه، معلم خط سیاق و فهرست‌نویس اسناد تاریخی 
دکتر شهره روغنی استادیار سازمان سمت
دکتر محمدتقی رهنمایی دانشیار دانشگاه تهران
دکتر قنبر علی رودگر استادیار دانشگاه فرهنگیان
دکتر مجتبی زروانی دانشیار دانشگاه تهران
دکتر روزبه زرین‌کوب استادیار دانشگاه تهران
دکتر حسن زندیه استادیار دانشگاه تهران
دکتر محمد سپهری استاد دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر سید محسن سیدی استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر محبوبه شرفی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شهر ری
دکتر سید محمد شیخ احمدی استادیار دانشگاه سنندج
دکتر سعید شیرازی استادیار بنیاد دائر المعارف اسلامی
دکتر رضا شهیدی پاک استادیار دانشگاه ازاد  اسلامی واحد تهران مرکز
دکتر مقصود علی صادقی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر نصرالله صالحی استادیار دانشگاه فرهنگیان
دکتر نعمت‌الله صفری فروشانی استاد مجتمع آموزش عالی تاریخ، سیره و تمدن اسلامی
دکتر زهیر صیامیان گرجی  استادیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر منیژه صدری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شبستر
دکتر مریم طارم دکترای تاریخ ایران قرون میانه
دکتر سعید طاووسی مسرور استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر غلامرضا ظریفیان استادیار دانشگاه تهران
دکتر خدیجه عالمی استادیار دانشگاه تهران
دکتر مهدی عبادی استادیار دانشگاه پیام نور
دکتر جواد عباسی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر عبدالکریم عطارزاده استادیار دانشگاه سوره
دکتر زهرا علیزاده بیرجندی دانشیار دانشگاه بیرجند
دکتر بدرالسادات علیزاده مقدم استادیار دانشگاه پیام نور
دکتر یونس فرهمند دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات اسلامی
دکتر فهیمه فرهمندپور استادیار دانشگاه تهران
دکتر زینب فضلی استادیار دانشگاه الزهراء(س)
دکتر حجت فلاح توتکار استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
دکتر اصغر قائدان دانشیار دانشگاه تهران
دکتر جواد قاضی استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر عباس قدیمی قیداری دانشیار دانشگاه تبریز
دکتر علی کالیراد استادیار دانشگاه تهران
دکتریونس کرامتی استادیار پژوهشکده تاریخ علم
دکتر عبدالله متولی دانشیار دانشگاه اراک
دکتر ذکرالله محمدی دانشیار دانشگاه الزهراء(س)
دکتر مهدی مجتهدی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمد محمودپور استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر جواد مرشدلو استادیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد معارف استاد دانشگاه تهران
دکتر مریم معزی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محسن معصومی دانشیار دانشگاه تهران
دکتر حسین مفتخری استاد دانشگاه خوارزمی
دکتر سرور ملایی استاد زبان و ادبیات فارسی
دکتر علیرضا ملائی توانی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر الهام ملک‌زاده استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر قباد منصور بخت استادیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر علی‌محمد مؤذنی استاد دانشگاه تهران
دکتر ابراهیم موسی پور هیئت علمی بنیاد دایر‌المعارف اسلامی
دکتر سیدجمال موسوی دانشیار دانشگاه تهران
دکتر جمشید نوروزی دانشیار دانشگاه پیام نور
دکتر جواد نیستانی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر شهرام یوسفی‌‌فر استاد دانشگاه تهران
دکتر سید علیرضا واسعی دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 دکتر یاسمن یاری دکتری تاریخ اسلام-معاون پژوهشی مرکز مطالعاتی مبسوم در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر سیاووش یاری استادیار دانشگاه ایلام
دکتر داوود یحیایی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
دکتر عثمان یوسفی استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
دکتر کیومرث یزدان پناه دانشیار دانشگاه تهران
دکتر وفا یزدانمنش دانشیار دانشگاه تهران
دکتر محمدرضا هدایت پناه دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشكده تاريخ اسلام، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام:
http://journal.pte.ac.ir/find.php?item=1.129.35.fa
برگشت به اصل مطلب