پژوهشكده تاريخ اسلام، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام- اخبار نشریه
راه اندازی درگاه پرداخت اینترنتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/30 | 

بدینوسیله به اطلاع کلیه نویسندگان عزیز می رساند هزینه بررسی داوری و هزینه تصویب به صورت آنلاین از طریق درگاه اینترنتی قابل پرداخت می باشد .

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشكده تاريخ اسلام، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام:
http://journal.pte.ac.ir/find.php?item=1.118.34.fa
برگشت به اصل مطلب