پژوهشكده تاريخ اسلام، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول: سید هادی خامنه ای 

ایمیل: infopte.ac.ir
تلفن:۳-۸۸۶۷۶۸۶۱

سردبیر: دکتر مهدی محقق  


   

رتبه علمی: استاد
Email:motaleat۱۳۴۷gmail.com
تلفن: ۸۸۹۵۳۴۸۵   


مشاور علمی:
جمشید کیان فر

ایمیل: Jamshidkianfargmail.com
 

 
هیات تحریریه:

دکترابوالقاسم اجتهادی، استاد تاریخ اسلام، دانشگاه الزهرا (س)
Email:
ejtehadigmail.com

دکتر اکبری، محمد علی، استاد تاریخ ایران، دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، تاریخ ایران اسلامی
مرتبه علمی: استاد
شماره تماس: ۲۲۴۲۱۷۱۰
ایمیل: M-Akbarisbu.ac.ir
https://lah.sbu.ac.ir/~M-Akbari

دکتر محمد­تقی امامی، دانشیارتاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی


دکترابراهیم بیضون،استادتاریخ اسلام، دانشگاه بیروت

      
 
دکتر عطاالله حسنی، دانشیار تاریخ ایران، دانشگاه شهید بهشتی

رتبه علمی: دانشیار
Email: A_hasaniyahoo.com


دکتر احمدرضا خضری، استاد تاریخ اسلام، دانشگاه تهران

مرتبه علمی:
استاد
Email:Akhezriut.ac.ir

شماره تماس: ۴۲۷۶۲۲۳۴-۰۲۱
https://rtis۲.ut.ac.ir/cv/akhezri
https://profile.ut.ac.ir/~akhezri

دکترعبدالرسول خیراندیش،
استاد تاریخ ایران، دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ
مرنبه علمی: استاد

Email:
Kheirandish.argmail.com/Ar.kheirandishshirazu.ac.ir
تلفن: ۳۶۱۳۴۳۶۴ داخلی: ۴۳۶۴
دکتر عباس قدیمی قیداری، استاد تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه تبریز
 
                      
دانشگاه تبریز، دانشکده حقوق و علوم ا جتماعی، گروه ناریخ
                                                                                                                        Email:ghadimitabriz.ac.ir
                                                                                                                                     مرتبه علمی: استاد
http://asatid.tabrizu.ac.ir/faPages/userinfo.aspx
تلفن: ۰۴۱- ۳۳۳۹۲۳۱۷
دکتر محمد تقی رهنمایی، دانشیار جغرافیا، دانشگاه تهران

دانشگاه تهران، گروه جغرافیا
مرتبه علمی: دانشیار
گروه جغرافیای تاریخی 
Email: rahnameiut.ac.ir


دکتر فتح ­الله مجتبایی، استاد تاریخ ادیان، دانشگاه تهران  
     
https://ut.ac.ir/fa/page/۴۱۴۷/%D۹%۸۱%D۸%AA%D۸%AD-%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۹%۸۴%D۹%۸۷-%D۹%۸۵%D۸%AC%D۸%AA%D۸%A۸%D۸%A۷%DB%۸C%DB%۸C

دکتر مهدی محقق، استاد تاریخ علوم
، دانشگاه تهران

رتبه علمی: استاد
Email:
motaleat۱۳۴۷gmail.com
  • تلفن: ۸۸۹۵۳۴۸۵ 

دکترحسین مفتخری، استاد تاریخ ایران، دانشگاه خوارزمی

رتبه علمی: استاد
Email: 
moftakharikhu.ac.ir
https://lh.khu.ac.ir/cv/۴۸۰/%D۸%AF%DA%A۹%D۸%AA%D۸%B۱%۲۰%D۸%AD%D۹%۸۰%D۸%B۳%DB%۸C%D۹%۸۶%۲۰%D۹%۸۵%D۹%۸۱%D۸%AA%D۸%AE%D۹%۸۰%D۸%B۱%DB%۸C

دکتر سید جمال موسوی، دانشیارتاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه تهران

رنبه علمی: دانشیار
Email:jmoosaviut.ac.ir
شماره تماس: ۴۲۷۶۲۲۳۳-۰۲۱ 
https://ftis.ut.ac.ir/~jmoosavi
 هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، یاد و نام اعضای درگذشته خود را گرامی میدارد.
زنده
یادان:
      دکتر صادق آئینهوند،‌ دکتر احسان اشراقی، دکتر حسین قره ­چانلو و دکتر محمد حسن گنجی


مدیر اجرایی: لیلا اشرفی    
   ویراستار فارسی:  ملیحه سرخی کوهی خیلی
ویراستار انگلیسی: دکتر ابوالفضل توکلی

 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشكده تاريخ اسلام، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام:
http://journal.pte.ac.ir/find-1.116.19.fa.html
برگشت به اصل مطلب