فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام- پایگاه های نمایه کننده
پایگاه های نمایه کننده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۸ | 
فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام در فهرست نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به آدرس www.isc.gov.ir نمایه شده است.
لینک پایگاه:http://www.isc.gov.ir/Default.aspx?lan=fa

لینک نمایه در پایگاه:http://ecc.isc.gov.ir/showJournal/22578
 
 
هم چنین فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام در پایگاه های زیر نمایه شده است:
 
 
پایگاه نشریات ادواری ایران: https://ricest.ac.ir/
لینک نمایه در پایگاه:https://search.ricest.ac.ir/ricest/ShowJournal.aspx?ID=1765533
-
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به آدرس: http://www.sid.ir/
لینک:http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=6246
 
-پایگاه مجلات تخصصی نور به آدرس: http://www.noormags.ir/ 
لینک: http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1162:
 
-بانک اطلاعات نشریات کشور به آدرس: http://www.magiran.com/
لینک:http://www.magiran.com/magarchive.asp?mgID=6405
 
پرتال جامع علوم انسانی به آدرس: http://www.ensani.ir/
 لینک: http://www.ensani.ir/fa/mags/hi-mtes/magazines.aspx
 
سایت علم نت، جویشگر علمی فارسی
لینک: http://elmnet.ir/
 
هم چنین فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام در سایت های بین المللی زیر نمایه شده است:
-  گوگل اسکالر: https://partnerdash.google.com/partnerdash/d/scholarinclusions
-سایت scopus : www. scopus.com
 
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام:
http://journal.pte.ac.ir/find.php?item=1.120.23.fa
برگشت به اصل مطلب