فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام- اخبار نشریه
راه‌اندازی پایگاه جدید

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/9 | 
در راستای توسعه خدمات الکترونیک نشریات انجمن، پایگاه جدید نشریه راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی پایگاه جدید تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد نشریه، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است .
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام:
http://journal.pte.ac.ir/find.php?item=1.118.21.fa
برگشت به اصل مطلب