فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول: سید هادی خامنه ای    سردبیر: دکتر مهدی محقق    مشاور علمی: جمشید کیان فر

هیات تحریریه:
دکتر ابوالقاسم اجتهادی، ، استاد تاریخ اسلام، دانشگاه الزهرا (س)
دکتر احسان اشراقی،  استاد تاریخ ایران، دانشگاه تهران
دکتر محمدتقی امامی،  دانشیارتاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر ابراهیم بیضون، استادتاریخ اسلام، دانشگاه بیروت       
دکتر عطاالله حسنی،  دانشیار تاریخ ایران، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر احمدرضا خضری، استاد تاریخ اسلام، دانشگاه تهران
دکتر حسین قره چانلو،  استاد تاریخ اسلام، دانشگاه تهران
شادروان دکتر محمد حسن گنجی،  استاد جغرافیا، دانشگاه تهران
دکتر فتح الله مجتبایی،  استاد تاریخ ادیان، دانشگاه تهران        
دکتر مهدی محقق، استاد تاریخ علوم، دانشگاه تهران
دکتر حسین مفتخری،  استاد تاریخ ایران، دانشگاه خوارزمی

مدیر اجرایی: لیلا اشرفی       ویراستار فارسی و انگلیسی: دکتر ابوالفضل توکلی

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام:
http://journal.pte.ac.ir/find.php?item=1.116.19.fa
برگشت به اصل مطلب