پژوهشكده تاريخ اسلام، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام- درباره نشریه
مشخصات فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام با هدف کمک به تولید مقالات پژوهشی و ارتقا سطح دانش دانشجویان مقاطع تکمیلی و پژوهشگران حوزه تاریخ اسلام (اندیشه سیاسی، فرق و مذاهب، تاریخ نگاری و تاریخ نگری و ...برای بررسی و (احتمالاً) چاپ و نشر در فصلنامه پذیرفته خواهد شد.

تلفن: 3 -88676861-021
صاحب امتیاز: پژوهشکده تاریخ اسلام
 درجه این مجله به موجب نامه شماره 104393/11/3/89 مورخ 14/12/89 وزارت علوم تحقیقات و فناوری «علمی- پژوهشی» است  و در فهرست نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به آدرس www.isc.gov.ir نمایه شده است.
شماره شاپا نشریه 6713- 2228 است.

 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشكده تاريخ اسلام، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام:
http://journal.pte.ac.ir/find.php?item=1.115.20.fa
برگشت به اصل مطلب